YASAL UYARI

Bu site, Perrigo tarafından işletilmektedir.

Bu sitede yer alan içerik, sadece genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmış olup, ürünlerimizle, tıpla, sağlıkla, hastalıklarla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. Ayrıca burada yer alan bilgiler tıbbi tanı veya tedaviye ilişkin tavsiye niteliği taşımadığı gibi hekimin tavsiyesinin yerine geçme amacı da taşımamaktadır. Sitemizde yer alan ürünler konusunda veya hastalık veya sağlık durumunuz ile ilgili herhangi bir tedaviye başlamadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Bu sitede yer alan her türlü bilgi, belge, malzeme Perrigo’ya aittir. Sitede yer alan içerik sadece Türkiye'de yerleşik ziyaretçi/kullanıcılara yöneliktir. İnternet sitesinde yer verilen bilgiler, fikirler veya uygulamalar, yeni bilimsel gelişmelere paralel olarak her zaman Perrigo tarafından değiştirilebilir. Bu nedenle, sitede yer alan bilgiler en güncel uygulamaları ya da görüşleri içermeyebilir.

Perrigo, bu internet sitesinde doğru bilgi sağlamak için mümkün olan tüm çabayı sarf etmektedir ve bu bilgileri, önceden uyarmaksızın, zaman içinde düzeltebilir ve güncelleyebilir. Bununla birlikte Perrigo, yönetimi ve çalışanları ve bu sitede adı geçen üçüncü şahıslar, bu internet sitesinin hatasız, virüssüz veya zararsız işlediği ve/veya bu internet sitesi içeriğinin doğru, makul, güncel veya eksiksiz olduğu konusunda açık ya da örtük beyanda bulunmamakta ya da garanti vermemektedir ve bu sitenin kullanılmasından kaynaklanan veya kullanılmasıyla ilişkili olan herhangi bir doğrudan ya da dolaylı zarar konusunda, en geniş anlamda, net olarak herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

Perrigo kendisine iletilen materyalleri, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir. İnternet sitesinde ziyaretçiler, kullanıcılar ve üçüncü kişiler tarafından eklenen bilgi, belge ve her türlü verinin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ya da kanuna aykırı olması durumunda Perrigo sorumlu olmayacaktır. Perrigo sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda hareket edilmesi durumunda kullanıcıların uğrayacağı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin doğruluğuna, eksiksizliğine veya yararına güvenilmesi dahil olmak üzere sitede yer alan bilgilerin kullanımıyla ilgili risklerin değerlendirmesi gerekmektedir. Perrigo’nın internet sitesinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link mevcuttur. Llink verilen internet sitelerinde yer alan içerikten Perrigo sorumlu olmamakla beraber bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu nedenle; Perrigo söz konusu internet sitesi içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı, eksik olmasından ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve herhalde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikten dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluğu yoktur.


TELİF HAKKI

Bu internet sitesi ve tüm sayfaları ve bu internet uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler programlar ve yazılım bileşenleri aksi açıkça belirtilmediği sürece Perrigo’ya ya da bağlı kuruluşlarına aittir. İnternet sitesinde yer verilen görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri ile Perrigo’ya ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak hiçbir şekilde, çoğaltılma, yayınlama, kopyalama, sunma, aktarma, içeriği değiştirme, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanma veya Perrigo’nın yazılı izni olmadan diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilmesi yasaktır. Aksi açıkça belirtilmediği sürece internet sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur Omega’nın ya da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamayacaktır. İşbu metinde yer verilen hususlar ile sınırlı olmamak kaydı ile herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali sayılacak olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabi olacaktır. Bu nedenle, Perrigo internet sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurabilecektir